Bankernas framtid på en föränderlig marknad

Digitaliseringen erbjuder möjligheter men också nya utmaningar. Står din bank rustad för framtiden, redo att vara tillräcklig innovativ i den tilltagande konkurrensen? En sak vet vi. Vi har ännu en lång väg att gå innan bankerna är i hamn med helt tillfredställda kunder.

Samtidigt har banksektorn rigorösa regler, principer och processer att förhålla sig till. Det tar tid att förändra inneboende strukturer och externa faktorer omöjliggör snabb förändring. Men vissa saker låter sig inte väntas på. Till dessa hör tex åtgärder mot finansiell brottslighet. Såsom penningtvätt, en nygammal utmaning där härvorna på sistone tvingats upp i ljuset.

Den föränderliga banksektorn, dess nutida och framtida format, utmaningar, konsekvenser och aktiva åtgärder är det som står i fokus på årets Bank Summit. Under konferensen lyssnar ni bland annat till:

• Nordea
• Danske bank
• Swedbank
• SEB
• Nordnet
• Svenska Bankföreningen
• Finansinspektionen

Varmt välkommen till SvD Bank Summit 2019!

christineChristine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: christine.angerman@insightevents.se

 

Moderatorerna har ordet

Efter år av rekordlåga räntor verkar en långsam förändring vara på väg. I täten går USA:s centralbank Federal Reserve som redan genomfört ett flertal räntehöjningar. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet.

Osäkerhet råder också kring utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden med särskilda frågetecken kring nybyggnation men också kring hushållens räntekänslighet. Med full kraft pågår också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. Aktörerna inom fintech blir allt fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit 2019.

talare14

Louise Andrén Meiton
Nyhetschef
SvD Näringsliv

 

talare19

Patricia Hedelius
Reporter & börskrönikör
SvD Näringsliv