PROGRAM

Programmet för 2019 är under bearbetning. Tills vidare kan du ta del av 2018 års program!

08:00 Registrering och morgonkaffe
08:20Moderatorerna öppnar konferensen

Louise Andrén Meiton, politisk reporter på SvD Näringsliv och Patricia Hedelius, reporter och börskrönikör på SvD Näringsliv.
08:30KEYNOTE

Banksektorns hälsostatus och framtid ur ett EU-perspektiv


Gunnar Hökmark, ledamot, Europaparlamentet
09:00KEYNOTE

Banker, tillväxt och jobb


• Hur kommer ekonomin att utvecklas i en miljö med stigande räntor, högre kapitalkrav och ytterligare makrotillsynsåtgärder?
• Bättre åtgärda grundproblemen på bostadsmarknaden än bara symptomen
• Vikten av en helhetssyn när det gäller regleringar och skatter

Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
09:30KEYNOTE

Aktuella frågor för banksektorn


Martin Noréus, biträdande generaldirektör och verksamhetsområdeschef Bank, Finansinspektionen
10:00Förmiddagskaffe och nätverkande

10:30Möjligheterna bortom PSD2

• Hur lyfter man blicken redan nu?
• Vilka möjligheter finns för bankerna, merchants och corporate kunderna efter införandet av PSD2?

Christina Friberg, Head of Payment Practice in the Nordics, Virtusa
11:00Färsk rapport: En bransch i förändring – från regelstyrning till relationsskapande

• Nya kundkrav som växer fram
• Nya förväntningarna som måste mötas
• Vad framtidens kund verkligen vill ha av sina banker
• Nya kundlandskapet som är på väg att växa fram

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex
11:30PANEL

Vad står vi inför? Makroutblick – framtidens utmaningar och möjligheter


Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen

Håkan Frisén, makroexpert och prognoschef, SEB

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex

Gunnar Hökmark, ledamot, Europaparlamentet
12:00Tio år sedan Lehmankraschen: Vad har hänt sedan dess och hur väl rustade är vi i dag för att hantera en bankkris?

• Resolution – ett nytt sätt att hantera banker i kris där staten tar kontroll men aktieägare och långivare bär kostnaderna
• Implikationer för bankerna och investerarna – nya krav, incitament att minimera risk, ny finansiering i efterställda obligationer
• Hur väl rustade är vi i dag? Minimikrav på nedskrivningsbara skulder fastställda och planer för krishantering beslutade.
• Vad drar vi för lärdomar av de resolutionsfall som inträffat i Spanien och Italien under 2017?

Johanna Fager Wettergren, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, Riksgälden
12:30Lunch och nätverkande

Välj mellan spåren 1. DIGI/TECH och 2. STRATEGI

SPÅR 1 – DIGI/TECH

13:30Nextconomy – 5 starka trender som förändrar finansmarknaden

Hur bank & finans påverkas av:
• Digitalisering
• Ökad konkurrens
• Regleringar som MiFID & PSD2
• Urbanisering
• Förändrade kundbeteenden
• Lösningar och regelverk som påverkar Danske banks affärsplan

Berit Behring, vd, Danske bank
14:00Hur skapar man finansiella tjänster utefter hjärnans funktion?

• Hur kan vi inom banksektorn inspireras av spel tjänstebolag online?
• Varför bygger vi fortfarande finansiella tjänster som om människan skulle vara en homo economicus
• Vad säger forskningen - människor och pengar

Elin Helander, kognitionsvetare och forskningsansvarig på Dreams
14:30Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00PANEL

Krockar innovation och digitalisering med regelverken?

Catharina Åbjörnsson Lindgren, vd, Landshypotek Bank

Henrik Rosvall, vd, Dreams

Lena Apler, styrelseordförande, Collector bank

Cecilia Hernqvist, Chef för Compliance, Swedbank
15:30Human Capital Strategies in increasingly digital age

• Vikten av kunskap om teknologi och digitalisering
• Hur attraherar man kunder och nya medarbetare i den digitala tiden?
• Vad ställer kunderna för krav på leveranser och produkter och och hur påverkar det medarbetare, ledarskap och arbetssätt?

Håkan Nyberg, vd, Ikano bank
16:00Open banking - Co-creation mellan bank och fintech ger bättra lösningar för kunden

• Vad betyder open banking för Nordea?
• Hur ska vi använda open banking för att bli bättre?
• Så arbetar vi innovativt med ny plattform för att samarbeta med fintech

Gunnar Berger, Head of Open Banking, Nordea
16:30Stockholm som centrum för finans – utmaningar och möjligheter

• Varför Stockholm är viktig som ett ledande finanscentrum
• Hur den globala konkurrensen ser ut
• Hur kan Stockholm och Sverige positionera sig bättre – vad behöver göras?
• Hur ser trenderna ut? Vad är nästa steg?

Andreas Hatzigeorgiou, Chief Economist, Stockholms Handelskammare
17:00Moderatorerna leder en avslutande diskussion
17:00 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg

SPÅR 2 – STRATEGI

13:30Collector – från liten till stor med det digitala i första rummet

Lena Apler, styrelseordförande, Collector bank
14:00När omvärlden förändras – vilka risker ser vi i klimathotet och den digitala utvecklingen

Louise Lindgren Chief Risk Officer, Länsförsäkringar Bank
14:30Eftermiddagsfika och nätverkande
15:00PANEL

Var och hur ser vi framtidens innovativa bank- och finansiella tjänster?

Johan Mörner, vd, Erik Penser Bank

Berit Behring, vd, Danske bank

Daniel Güner, vd, Aros Kapital

Gwen Sandberg, Partnership Director, Tink
15:30Den ekonomiska och finansiella utvecklingen – hur påverkas olika aktörer?

• Vilka faktorer avgör när nästa lågkonjunktur kommer?
• Hur är vi rustade och vad kan olika aktörer göra för att förbereda sig?
• Hur står sig svensk ekonomi gentemot omvärlden?
• Är vi på väg att upprepa gamla synder?

Håkan Frisén, makroexpert och prognoschef, SEB
16:00Kundupplevelse i en digital värld med fokus på sparande

• Hur använder vi kundens information till kundens fördel?
• Vad man tar med sig från en stor etablerad bank till en bank med digital plattform

Rikard Josefson, vd, Avanza Bank
16:30Så bygger vi nästa generations digitala bank med robotrådgivning och AI

Peter Dahlgren, vd, Nordnet
17:00Moderatorerna leder en avslutande diskussion
17:00 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg