PROGRAM

08:00 Registrering och morgonkaffe
08:20Moderatorerna öppnar konferensen

Louise Andrén Meiton, politisk reporter på SvD Näringsliv och Patricia Hedelius, reporter och börskrönikör på SvD Näringsliv.
08:30KEYNOTE

Banksektorns hälsostatus och framtid ur ett EU-perspektiv


Gunnar Hökmark, ledamot, Europaparlamentet
09:00KEYNOTE

Banker, tillväxt och jobb


• Hur kommer ekonomin att utvecklas i en miljö med stigande räntor, högre kapitalkrav och ytterligare makrotillsynsåtgärder?
• Bättre åtgärda grundproblemen på bostadsmarknaden än bara symptomen
• Vikten av en helhetssyn när det gäller regleringar och skatter

Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
09:30KEYNOTE

Aktuella frågor för banksektorn


Martin Noréus, biträdande generaldirektör och verksamhetsområdeschef Bank, Finansinspektionen
10:00Förmiddagskaffe och nätverkande

10:30Möjligheterna bortom PSD2

• Hur lyfter man blicken redan nu?
• Vilka möjligheter finns för bankerna, merchants och corporate kunderna efter införandet av PSD2?

Christina Friberg, Head of Payment Practice in the Nordics, Virtusa
11:00Färsk rapport: En bransch i förändring – från regelstyrning till relationsskapande

• Nya kundkrav som växer fram
• Nya förväntningarna som måste mötas
• Vad framtidens kund verkligen vill ha av sina banker
• Nya kundlandskapet som är på väg att växa fram

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex
11:30PANEL

Vad står vi inför? Makroutblick – framtidens utmaningar och möjligheter


Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen

Håkan Frisén, makroexpert och prognoschef, SEB

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex

Gunnar Hökmark, ledamot, Europaparlamentet
12:00Tio år sedan Lehmankraschen: Vad har hänt sedan dess och hur väl rustade är vi i dag för att hantera en bankkris?

• Resolution – ett nytt sätt att hantera banker i kris där staten tar kontroll men aktieägare och långivare bär kostnaderna
• Implikationer för bankerna och investerarna – nya krav, incitament att minimera risk, ny finansiering i efterställda obligationer
• Hur väl rustade är vi i dag? Minimikrav på nedskrivningsbara skulder fastställda och planer för krishantering beslutade.
• Vad drar vi för lärdomar av de resolutionsfall som inträffat i Spanien och Italien under 2017?

Johanna Fager Wettergren, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, Riksgälden
12:30Lunch och nätverkande

Välj mellan spåren 1. DIGI/TECH och 2. STRATEGI

SPÅR 1 – DIGI/TECH

13:30Nextconomy – 5 starka trender som förändrar finansmarknaden

Hur bank & finans påverkas av:
• Digitalisering
• Ökad konkurrens
• Regleringar som MiFID & PSD2
• Urbanisering
• Förändrade kundbeteenden
• Lösningar och regelverk som påverkar Danske banks affärsplan

Berit Behring, vd, Danske bank
14:00Hur skapar man finansiella tjänster utefter hjärnans funktion?

• Hur kan vi inom banksektorn inspireras av spel tjänstebolag online?
• Varför bygger vi fortfarande finansiella tjänster som om människan skulle vara en homo economicus
• Vad säger forskningen - människor och pengar

Elin Helander, kognitionsvetare och forskningsansvarig på Dreams
14:30Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00PANEL

Krockar innovation och digitalisering med regelverken?

Catharina Åbjörnsson Lindgren, vd, Landshypotek Bank

Henrik Rosvall, vd, Dreams

Lena Apler, grundare och styrelseordförande, Collector bank

Cecilia Hernqvist, Chef för Compliance, Swedbank
15:30Human Capital Strategies in increasingly digital age

• Vikten av kunskap om teknologi och digitalisering
• Hur attraherar man kunder och nya medarbetare i den digitala tiden?
• Vad ställer kunderna för krav på leveranser och produkter och och hur påverkar det medarbetare, ledarskap och arbetssätt?

Håkan Nyberg, vd, Ikano bank
16:00Open banking - Co-creation mellan bank och fintech ger bättra lösningar för kunden

• Vad betyder open banking för Nordea?
• Hur ska vi använda open banking för att bli bättre?
• Så arbetar vi innovativt med ny plattform för att samarbeta med fintech

Gunnar Berger, Head of Open Banking, Nordea
16:30Stockholm som centrum för finans – utmaningar och möjligheter

• Varför Stockholm är viktig som ett ledande finanscentrum
• Hur den globala konkurrensen ser ut
• Hur kan Stockholm och Sverige positionera sig bättre – vad behöver göras?
• Hur ser trenderna ut? Vad är nästa steg?

Andreas Hatzigeorgiou, Chief Economist, Stockholms Handelskammare
17:00Moderatorerna leder en avslutande diskussion
17:00 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg

SPÅR 2 – STRATEGI

13:30Collector – från liten till stor med det digitala i första rummet

Lena Apler, grundare och styrelseordförande, Collector bank
14:00När omvärlden förändras – vilka risker ser vi i klimathotet och den digitala utvecklingen

• Bringing Change to an Organisation
• Catalysts for Organisational Change
• Creating Disruption – and then owning it
• What does the organisation of the future look like – what will the new hot jobs be?

Louise Lindgren Chief Risk Officer, Länsförsäkringar Bank
14:30Eftermiddagsfika och nätverkande
15:00PANEL

Var och hur ser vi framtidens innovativa bank- och finansiella tjänster?

Johan Mörner, vd, Erik Penser Bank

Berit Behring, vd, Danske bank

Daniel Güner, vd, Aros Kapital

Gwen Sandberg, Partnership Director, Tink
15:30Den ekonomiska och finansiella utvecklingen – hur påverkas olika aktörer?

• Vilka faktorer avgör när nästa lågkonjunktur kommer?
• Hur är vi rustade och vad kan olika aktörer göra för att förbereda sig?
• Hur står sig svensk ekonomi gentemot omvärlden?
• Är vi på väg att upprepa gamla synder?

Håkan Frisén, makroexpert och prognoschef, SEB
16:00Kundupplevelse i en digital värld med fokus på sparande

• Hur använder vi kundens information till kundens fördel?
• Vad man tar med sig från en stor etablerad bank till en bank med digital plattform

Rikard Josefson, vd, Avanza Bank
16:30Så bygger vi nästa generations digitala bank med robotrådgivning och AI

Peter Dahlgren, vd, Nordnet
17:00Moderatorerna leder en avslutande diskussion
17:00 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg