Program 2019

08:30 Registrering och morgonkaffe
08:50Moderatorerna öppnar konferensen

Louise Andrén Meiton, nyhetschef på SvD Näringsliv och Patricia Hedelius, reporter och börskrönikör på SvD Näringsliv.
09:00Tio år efter finanskrisen – hur står sig bankerna och ekonomin?

Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
09:30Förtroende och digitalisering – går det ihop?

• Hur ser människor på förtroende och institutioner i samhället i stort och hur förändras det över tid?
• Hur vi skapar förtroende på nya sätt och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, t ex blockkedjeteknik
• Identifiera tekniska möjligheter med enkelhet, säkerhet och anonymitet
• Hur banker bäst tar tillvara och utvecklar förtroendet i framtiden och hur det går att skapa försprång med ny teknik

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB

Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande

10:40PANELDISKUSSION

Challenges and opportunities for the banking sector - is the “traditional bank” no longer around in 2030?


Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB

Andreas Hatzigeorgiou, CEO, Stockholms Handelskammare

Lars Sjögren, COO Bankin Nordic, Danske Bank

John Middlemiss, IBM Head of Automation, Financial Services UKI
11:10The future Bank landscape – successful cooperation practices between Startups and Banks

• The pathway towards FinTech – how we got here
• What could we learn from the past cooperation’s with fintech and banks?
• What customers want: 8 key developments within innovative banks
• Examples of the best practices from the Swedish FinTech scene

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan
11:40Datadriven transformation och framtidens betalningslösningar – Google

• Hur behöver vi tänka idag utifrån kundresan för att vara relevant för kunder
• Övergripande trender ur ett teknikperspektiv och Googles syn på framtidens betalningslösningar

Anna Wikland, Sverigechef, Google
12:10Automate to Perform

Time to reinvent banking with real intelligent automation and drive a step change in Business and Operational Performance. How is intelligent automation part of an augmented Banking workforce and what are the challenges that intelligent automation can help Banking COO’s address? Are you replanning a new Banking operating model and how do you manage the associated risks and get your best Automation ROI?

John Middlemiss, IBM Head of Automation, Financial Services UKI
12:30A welcome to lunch from Finastra & Infosys

Sudip Gupta, VP Head of Sales, Infosys

Torbjörn Berglund, Sales manager, Finastra
12:40Lunch och nätverkande

Spår 1 – Digitalisering & Innovation

13:30Att lyckas hålla sig på spelplanen i snabb förändring – Danske Bank

• Fragmentera eller integrera?
• Automatiseringen ställer allt större krav på integrerade och effektiviserande lösningar
• Hur stärker vi Sveriges innovationskraft?
– samverkan med Singularity University
• Vikten av samverkan mellan storbolag och startups för ett effektivt ekosystem
• Exempel från plattformen the Hub där man söker både kapital och kompetens

Berit Behring, vd, Danske bank
14:00Utmaningar med kundengagemang i en digitaliserad värld

• Hur Nordnet får kundernas engagemang
• Hur når du olika kundsegment?
• Vilka skillnader kan vi se i engagemang då – mot nu?

Anders Danielsson, tf. vd, Nordnet
14:30The future of authentication

We all hate passwords. And still we have to use them every day. And we receive the codes on text messages we receive, which also comes between us and the work we want to do. Get to know more about:

• Data-driven and risk-based authentication
– how does it work?
• How you can reduce friction on the user, and just let the transactions go through

John Erik Setsaas, VP of Identity and Innovation, Signicat
14:50Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20Fintech i en 200-åring – Nordea

• Snabb digitalisering av banktjänster
• Utveckling på marknaden
• Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Martin Persson, Branch Manager Sverige, Head of Wholesale Banking och medlem av koncernledningen, Nordea
15:503 principer för en kunddriven bank – Swedbank

• Formen för framtida kundmöten – helt kunddriven, eller finns det mellanting?
• Förändringar i kundbeteende över tid kräver anpassning
• Grundläggande förutsättningar för att kunna driva igenom nödvändiga förändringar

Lotta Lovén, Head of Digital Banking, Swedbank
16:30GEMENSAMT

Från skojare till utmanare på riktigt? Revoluts resa till framgång

• Hur vi skapat vårt förtroendekapital – och för vem?
• Vårt framgångsrecept
• Vad kan storbankerna lära av Revolut?

Espen Myklebust Country Manager Norge and Business Development Manager Revolut
17:00Moderatorerna avslutar konferensen
17:00 - 18:30Nätverksmingel med dryck och tilltugg

Spår 2 – Nutida & framtida regleringar – Förändringar & utmaningar

13:30Efter krisen – har ambitiösa regelverk gjort sektorn säkrare?

• Tio år efter finanskrisen växer oron för en ny kris; har ambitiösa regelverk gjort banksektorn säkrare?
• Hur upplever branschen reglerna och hur ser deras omställning ut?
• Hur klarar regulatorerna av att förmedla och få branschen att förstå vad som åsyftas i den nya regelfloran?
• Vad bör vi vänta oss av framtidens reglering och tillsyn?

Natalia Kostitcyna, PhD Candidate, Handelshögskolan Göteborg Universitet

Torbjörn Jacobsson, CRO, Avida Finans
14:10Från att göra till att förstå – konsten att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet

• Finansbranschen måste snabbt utveckla nya produkter och tjänster för att följa med i konkurrensen, vilket skapar stora utmaningar för regelefterlevnaden.
• Kraven ökar på hela organisationen när det kommer till förmågan att effektivt identifiera risker och vidta proaktiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
• Hur ska man egentligen lyckas göra rätt och undvika ödesdigra konsekvenser?

Martin Nordh, vd, Acuminor
14:50Eftermiddagsfika och nätverkande
15:20Penningtvättshärvorna – finansmarknadens gissel?

• Internationell överblick – penningtvätt och terrorbrott
• Svenska exempel såsom Panama Papers, Danske Bank, Nordea och Handelsbanken
• Effekter och påverkan
• Internationella samarbeten och lagstiftning
• Tillsynen över finansmarknaden
• Hur kan vi minska problemen och kan vi stoppa penningtvätt som företeelse?

Carina Heinlo, vd och senior konsult, Compliance & AML AB
16:00Finansinspektionens innovationscenter för fintech – ökad information och dialog

• Regler, processer och principer på finansmarknaden
• Så arbetar FI med tillstånd och tillsyn
• Nya innovationer och aktörer inom bankmarknaden

Erika Lythell, jurist, Finansinspektionen

André Guardado Lundqvist, jurist, Finansinspektionen
16:30GEMENSAMT

Från skojare till utmanare på riktigt? Revoluts resa till framgång

• Hur vi skapat vårt förtroendekapital – och för vem?
• Vårt framgångsrecept
• Vad kan storbankerna lära av Revolut?

Espen Myklebust Country Manager Norge and Business Development Manager Revolut
17:00Moderatorerna avslutar konferensen
17:00 - 18:30Nätverksmingel med dryck och tilltugg