Välkommen till SVD Bank Summit

Föränderliga förutsättningar för framtidens banksektor

Efter att ha mött en av vår tids största samhälls-utmaningar, i form av coronapandemin, går vi nu – av allt att döma – in i en period av ekonomisk återhämtning och tillväxt. Men det gäller att inte tappa fokus!

För var dag som går flyttar de kriminella organisationerna alltjämt fram sina positioner. Samtidigt utmanas de etablerade storbankerna i grunden av snabbrörliga uppstickare som skakar om marknaden, och som tycks veta mer om morgondagens konsumentbeteenden och -behov än konsumenterna själva. Utöver detta går vi – med allt raskare takt mot en världsomvälvande klimatkatastrof.

Banksektorn är en oerhört viktig motor i samhälls-utvecklingen. Men hur möter vi utmaningarna och hur tar vi oss an några av de främsta ödesfrågorna i modern tid? Ligger de kriminella alltid steget före, eller kan vi inta en styrkeposition gentemot bedragarna? Hur kan vi lära av varandra och främja en välmående marknad där innovationen frodas och stakar ut nya vägar? Och vad kan vi göra idag och imorgon för att – om 25 år, eller så – kunna säga till nästkommande generationer att vi dragit vårt strå till stacken?

På SvD Bank Summit 2022 tar vi fasta på samtidens främsta utmaningar för den svenska banksektorn. Och vi blickar alltjämt framåt. Förmiddagen kommer att präglas av ett makroekonomiskt fokus, där vi diskuterar aktuella och kommande utmaningar för den svenska finansmarknaden.

Efter lunch väljer du som deltagare mellan två aktuella teman – Innovation respektive Åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Dagen avslutas med ett par mycket aktuella och inspirerande perspektiv på sustainable banking.

Varmt välkommen till SvD Bank Summit 2022, den 26 april i Stockholm.

Moderatorerna har ordet

Just när minusräntornas tid verkade vara förbi förändrades spelplanen ännu en gång. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet, där Brexit och handelskriget bara är två av många orosmoln – samtidigt som klimathotet kommer allt högre även på den ekonomiska agendan.

I Sverige är fokus på vilka reformer från januariavtalet som kommer bli verklighet, inte minst efter beskedet om en ny bankskatt. Dessutom har problemen kring penningtvätt seglat upp som något som alla banker måste satsa med kraft på. Parallellt fortsätter också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. De nya aktörerna inom fintech blir bara fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit!

Peter Alestig och Joel Dahlberg, Svenska Dagbladet