Välkommen till SVD Bank Summit

Bankernas framtid på en innovativ marknad

Efter många år av kraftig tillväxt har innovationen tagit fart, samtidigt väntar lågkonjunkturen runt hörnet. Frågan är vad nästa steg blir för att tillfredsställa kunden och säkra banksektorns tillväxt? Vi har bjudit in representanter med imponerande Fintech och nya kundlösningar, Open Banking i framfart och uppstickare med kreativa lösningar. Samtidigt kvarstår utmaningarna när de regulatoriska förutsättningarna förändras.

På plats har vi finansministern Magdalena Andersson som belyser den omdebatterade bankskatten och de strukturella och ekonomiska utmaningarna bankerna står inför. Vilket ansvar bör banken ta, vad anses rimligt, och ur vilken horisont? Vi diskuterar också Brexit. Vad är som händer egentligen, ska Boris Johnsons växlingar och dramatiken som följer aldrig ta slut?

Vi diskuterar även de kriminellas framfart i bankvärlden, där Social Engineering, angrepp och attacker används för att kringgå bankernas säkerhetssystem. Kriminalkommissarie Jan Olsson förklarar hur vi ska tänka, agera och implementera för att vinna mark och ligga ett steg före.

På eftermiddagen har vi utvecklat två aktuella teman, där du själv navigerar mellan Kundrelationer, hållbarhet & innovation, respektive Fintech & betalningslösningar.

Det bjuds också på en rad intressanta och kreativa paneldiskussioner om såväl handelskrig som bolåneuppstickare – hur ska vi i branschen agera i denna föränderliga värld och hur tänker egentligen kunden?

Missa inte årets sammankomst för nätverkande, inspiration och utbyte för dig inom bank-och finanssektorn!

Vi ses på Grand Hôtel den 12 februari!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Partners 2020

Moderatorerna har ordet

Just när minusräntornas tid verkade vara förbi förändrades spelplanen ännu en gång. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet, där Brexit och handelskriget bara är två av många orosmoln.

I Sverige är fokus på vilka reformer från januariavtalet som kommer bli verklighet, inte minst efter beskedet om en ny bankskatt. Dessutom har problemen kring penningtvätt seglat upp som något som alla banker måste satsa maximal kraft på. Med full kraft pågår också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. Aktörerna inom fintech blir bara fler och fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit 2020.

Louise Andrén Meiton & Patricia Hedelius, SvD Näringsliv