Välkommen till SvD Bank Summit

Nya och växande utmaningar väntar!

Efter att ha mött en av vår tids mest omvälvande samhällskriser står vi återigen inför stora och potentiellt svåra utmaningar:

Det alltmer spända geopolitiska läget – såväl ur ett globalt perspektiv som i vår geografiska närhet – kastar en skugga över vad vi hoppades skulle bli en period av framtidstro, stabilitet och tillväxt.

Samtidigt växer problemet med kriminella organisationer som förfinar sina metoder för att begå ekonomisk brottslighet, som penningtvätt och bedrägerier.

De etablerade storbankerna utmanas i grunden av innovativa start-ups som tycks veta mer om morgondagens konsumentbeteenden och -behov än konsumenterna själva.

Utöver detta går vi – med allt raskare takt – mot en världsomspännande klimatkatastrof.

Banksektorn är en stark och viktig komponent i att driva samhällsutvecklingen framåt och generera ekonomisk tillväxt – så hur kan vi ta oss an dessa utmaningar? Vad kan vi göra för att hantera konsekvenserna av det osäkra omvärldsläget? Ligger de kriminella alltid steget före, eller kan vi inta en styrkeposition gentemot bedragarna? Hur kan vi lära av varandra och främja en välmående marknad där innovationen frodas och driver utvecklingen inom digitala banktjänster framåt? Och hur kan vi driva igenom klimatomställningen på bästa sätt, trots hinder och käppar i hjulen?

På SvD Bank Summit 2022 tar vi fasta på det senaste som rör Sveriges banksektor och diskuterar de främsta utmaningarna och de viktigaste frågeställningarna.

Varmt välkommen till SvD Bank Summit 2022, den 11 oktober i Stockholm.

Marita Wallin
Projektledare
Insight Events Sweden
marita.wallin@insightevents.se

Sponsors 2022

Moderatorerna har ordet

Just när minusräntornas tid verkade vara förbi förändrades spelplanen ännu en gång. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet, där Brexit och handelskriget bara är två av många orosmoln – samtidigt som klimathotet kommer allt högre även på den ekonomiska agendan.

I Sverige är fokus på vilka reformer från januariavtalet som kommer bli verklighet, inte minst efter beskedet om en ny bankskatt. Dessutom har problemen kring penningtvätt seglat upp som något som alla banker måste satsa med kraft på. Parallellt fortsätter också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. De nya aktörerna inom fintech blir bara fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit!

Peter Alestig och Joel Dahlberg, Svenska Dagbladet