About

Varmt välkommen till SvD Bank Summit

Hur ser framtiden ut för bankerna och vilken väg framåt är det som gäller? På SvD Bank summit 2024 diskuterar vi det aktuella ekonomiska läget, prognoser och utmaningar för framtiden. Vi fokuserar på de senaste händelserna inom Sveriges banksektor och utforskar de främsta utmaningarna och de viktigaste frågeställningarna.

Under konferensen får du bland annat lyssna till vice riksbankschefen Per Jansson som redogör för den aktuella penningpolitiken och vilka utmaningar Riksbanken ser i närtid för den svenska ekonomin. Finansmarknadsminister Niklas Wykman kommer tala om det ekonomiska läget och de regulatoriska utmaningarna inom banksektorn.

Hög inflation och stigande räntor har bland annat bidragit till att den svenska ekonomin gått in i en lågkonjunktur. Näringsliv och hushåll är pressade och Riksbanken har ställts inför svåra avvägningar. Vad gör Konjunkturinstitutet för bedömningar om konjunkturläget och hur kommer ekonomins olika delar att utvecklas framöver?

Den kombinerade effekten av bankernas försiktighet med kreditgivning och de högre räntorna har skapat en utmanande situation för ekonomin. Hur hanteras kreditrisker i rådande situation? Hur ser man på risk? Detta och mycket annat kommer diskuteras i spännande paneldebatter.

Under eftermiddagen har du möjlighet att välja mellan två olika spår och teman.
1. Innovation och digitalisering
2. Riskutmaningar – hur hantera risker inom bank?

Varmt välkommen till årets SvD Bank Summit!

Marita Wallin 
Projektledare
Insight Events Sweden

Erik Wahlin
SvD Näringsliv

About
work

PROGRAM

2024

work
work

CO-SPONSOR

2024

SPONSORS

2024

UTSTÄLLARE

2024

work
anmalan

ANMÄLAN

2025

Anmälan är inte öppen, men fyll gärna i ett intresseformulär.
Intresseformuläret är inte bindande.

anmalan