Välkommen till SVD Bank Summit

Föränderliga förutsättningar för framtidens banksektor

Den kraftiga inbromsningen i ekonomin till följd av covid-19-pandemin har utmanat banksektorn på många nivåer. Framför allt har behovet av innovation och snabbrörlighet ökat; inte minst genom att restriktioner och distansering tvingat såväl kunder som företag att digitaliseras på allvar.

På SvD Bank Summit 2021 tar vi fasta på viktiga lärdomar från den turbulenta tiden som vi nu förhoppningsvis lämnar bakom oss, men vi blickar likväl framåt. Hur ser framtiden ut för bankerna och vilken väg framåt är det som gäller i efterspelet av krisen? När återhämtningen väl tar fart står vi inte inför frågan ifall spelplanen har förändrats, utan hur.

Förmiddagen kommer att präglas av ett makroekonomiskt fokus, där vi diskuterar aktuella och kommande utmaningar för såväl Sveriges som EU:s finansmarknader. På plats får vi bland annat lyssna till riksbankchefen Stefan Ingves som redogör för den aktuella penningpolitiken och vilka utmaningar Riksbanken ser i närtid för den svenska ekonomin. Vi tittar också på den ekonomiska politiken i såväl USA som på EU-nivå och dess effekter i den svenska banksektorn.

Efter lunch väljer du som deltagare mellan två aktuella teman – Kundrelationer, digitalisering och innovation samt Åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet.

Varmt välkommen till årets SvD Bank Summit den 9 september!

Sponsors 2021

Partners 2021

Moderatorerna har ordet

Just när minusräntornas tid verkade vara förbi förändrades spelplanen ännu en gång. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet, där Brexit och handelskriget bara är två av många orosmoln – samtidigt som klimathotet kommer allt högre även på den ekonomiska agendan.

I Sverige är fokus på vilka reformer från januariavtalet som kommer bli verklighet, inte minst efter beskedet om en ny bankskatt. Dessutom har problemen kring penningtvätt seglat upp som något som alla banker måste satsa med kraft på. Parallellt fortsätter också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. De nya aktörerna inom fintech blir bara fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit!

Peter Alestig och Joel Dahlberg, Svenska Dagbladet