Välkommen till SVD Bank Summit

Hård konkurrens om bolånekunden!

Den 12 februari 2020 slår portarna upp igen för SvD Bank Summit! Under konferensen diskuterar v i flera högaktuella ämnen och teman: Innovation, kundlösningar, fintech, betalningslösningar och compliance. Eftermiddagen delas traditionsenligt och på efterfrågan upp i två spår som vi snart presenterar!

På scen bland annat finansministern Magdalena Andersson – bankskatten. Hur bör och ska bankernas ”bidrag” egentligen se ut? Vi diskuterar den hårdnande bolånemarknaden och dess utsikter – vilka banker blir vinnare, vilka förlorar? På vad och till vem? Hur långt räcker uppfinningsrikedomen för att vinna de allt mer krävande och medvetna kunderna?

Fler talare i programmet:

  • Johanna Norberg, Danske Bank
  • Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
  • Hans Lindblad, Riksgälden
  • Lars Sjögren, P27
  • Paul Alhgren, Amazon Web Services
  • Jan Olsson, Polisen
  • Eli Daniel Keren, P.F.C
  • Per Långsved, Nordea

Och mycket mer och många fler…

Vi ses för utbyte, nätverkande och innovation på Grand Hôtel den 12 februari!

Välkomna!

Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Partners 2019

Moderatorerna har ordet (2019)

Efter år av rekordlåga räntor verkar en långsam förändring vara på väg. I täten går USA:s centralbank Federal Reserve som redan genomfört ett flertal räntehöjningar. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet.

Osäkerhet råder också kring utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden med särskilda frågetecken kring nybyggnation men också kring hushållens räntekänslighet. Med full kraft pågår också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. Aktörerna inom fintech blir allt fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit 2019.

Louise Andrén Meiton & Patricia Hedelius, SvD Näringsliv