Välkommen till SvD Bank Summit
13 februari 2024

Hur ser framtiden ut för banksektorn och vilken väg framåt är det som gäller? Vi kommer att diskutera den aktuella ekonomiska situationen, prognoser och de framtida utmaningarna med fokus på de senaste händelserna inom den svenska banksektor och de viktigaste frågorna. Under konferensen får du bland annat lyssna till vice riksbankschefen Per Jansson som redogör för den aktuella penningpolitiken och vilka utmaningar Riksbanken ser i närtid för den svenska ekonomin.

Hög inflation och stigande räntor har bland annat bidragit till att den svenska ekonomin gått in i en lågkonjunktur. Näringsliv och hushåll är pressade och Riksbanken har ställts inför svåra avvägningar. Vad gör Konjunkturinstitutet för bedömningar om konjunkturläget och hur kommer ekonomins olika delar att utvecklas framöver?

Den kombinerade effekten av bankernas försiktighet med kreditgivning och de högre räntorna har skapat en utmanande situation för ekonomin. Hur hanteras kreditrisker i rådande situation? Hur ser man på risk? Detta och mycket mer kommer diskuteras i spännande paneldebatter.

Under eftermiddagen har du möjlighet att välja mellan två olika spår och teman.

  1. Innovation och digitalisering
  2. Riskutmaningar – hur hantera risker inom bank?

Varmt välkommen till SvD Bank Summit!

Marita Wallin
Projektledare
Insight Events Sweden
marita.wallin@insightevents.se

Co-sponsors 2024

Sponsor 2024

Utställare 2024

Moderatorerna har ordet

Just när minusräntornas tid verkade vara förbi förändrades spelplanen ännu en gång. Samtidigt präglas världen av fortsatt politisk och geopolitisk osäkerhet, där Brexit och handelskriget bara är två av många orosmoln – samtidigt som klimathotet kommer allt högre även på den ekonomiska agendan.

I Sverige är fokus på vilka reformer från januariavtalet som kommer bli verklighet, inte minst efter beskedet om en ny bankskatt. Dessutom har problemen kring penningtvätt seglat upp som något som alla banker måste satsa med kraft på. Parallellt fortsätter också digitaliseringen, där mobiltelefonen blivit den naturliga platsen för många kunder att möta sin bank. De nya aktörerna inom fintech blir bara fler och utmanar traditionella banker.

Det är en värld som förändras snabbt, med stora utmaningar men också stora möjligheter för den som navigerar rätt.

Välkomna till SvD Bank Summit!

Peter Alestig och Joel Dahlberg, Svenska Dagbladet