Program 2021

08:30 Registrering och morgonkaffe
08:50Moderator från SvD Näringsliv öppnar konferensen

Erik Wahlin, SvD Näringsliv
09:00SPECIELLT INBJUDEN

Den aktuella penningpolitiken och utmaningar för svensk ekonomi


Stefan Ingves, riksbankschef, Sveriges Riksbank
09:40USA: Ny administration och en återgång till det normala – eller?

• De viktigaste skillnaderna mellan Biden- respektive Trump-administrationernas ekonomiska politik
• Vad har man åstadkommit hittills och vilka effekter märker vi på den svenska finansmarknaden?
• Hur kan USA:s relation till länder som Iran, Kina och Ryssland komma att förändras i närtid och hur påverkas EU och Sverige?

Elisabet Kopelman, USA-ekonom och Fed-bevakare, SEB
10:20Förmiddagskaffe

10:50EU:s och Sveriges ekonomiska politik – vad står vi inför?

• För- respektive nackdelar i EU:s strategi för ekonomisk återhämtning efter pandemikrisen
• Vad kan vi förvänta oss utav EU:s ekonomiska politik framöver?
• Hur påverkas finansmarknaderna av den valda strategin?
• Hur ser samspelet mellan finans- och penningpolitik ut i dagens lågräntemiljö?
• Vilka utmaningar står svensk ekonomisk politik inför?

Karolina Ekholm, professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
11:20PANELDISKUSSION

Coronapandemin har medfört rejäla utmaningar i samhällets alla nivåer samt fördjupat den rådande lågkonjunkturen. Men hur har spelreglerna förändrats inom banksektorn?


• Har utbudet av banktjänster förändrats?
• Hur når vi kunder som saknar digital kompetens?
• Påverkan på kundernas beteenden och förväntningar? Upplever kunderna förändrad kvalitet?
• Har pandemin påverkat möjligheterna att efterleva aktuella regelverk, såsom GDPR,
• Hur påverkas återhämtning och tillväxt av skuldbördan från finanspolitiska stimulansåtgärder?
• Hur utvecklas kreditkvaliteten mot tjänstesektorn?
• Hur påverkas marknaden för kommersiella fastigheter av jobba-hemma-trenden?

Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen

Johan Javeus, chefsstrateg, SEB

Mattias Persson, chefsekonom, Swedbank
11:50Open banking på riktigt

• Ålandsbanken skapar nya affärsmöjligheter med sina partners i samarbetsekonomin
• Värdeskapandet i praktiken – när gemensamma styrkor och intressen samverkar
• Rätt attityd och förståelse för IT – ett viktigt verktyg för att nå affärsmålen

Sofie Holmström, Business Area Manager Partnerships, Ålandsbanken

Madeleine Sandell, Partner Manager, Ålandsbanken
12:10Lunch

Spår 1 – Kundrelationer, hållbarhet & innovation

Moderator: Erik Wahlin, SvD Näringsliv

13:30Kunden i fokus i vår digitala transformation

• Är vi sent på bollen eller rätt i tid?
• Kundnöjdhet och innovationskraft – hur hänger det ihop?
• Hur kan färre kontor skapa större närhet till kund?
• Våra främsta utmaningar i nu- och närtid – och våra viktigaste lärdomar hittills

Stephan Erne, Chief Digital Officer, Handelsbanken
14:10Att gå från bolåneuppstickare till nöjda låntagare

• Från nya inom bolån 2017 till miljarder kronor i beviljade bolån – hur fortsätter vi att utmana marknaden?
• Nytt användargränssnitt för våra jord- och skogskunder – vad har det medfört?
• Lärdomar och erfarenheter från vår framgångsrika digitala resa

Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef, Landshypotek Bank
14:50Så bygger vi framtidens nordiska betalinfrastruktur

• Detta är P27:s roll i digitaliseringen av banksektorn
• Så går migrationen till den nya infrastrukturen till
• Interoperabilitet mellan länderna tack vare ISO20022 – men hur når vi samsyn kring tolkningen av regler och direktiv?
• Vilka hinder kvarstår och vad befinner vi oss i projektet idag?

Passet modereras av Carlos Cancino, Communications Manager, P27 Nordic Payments

Lars Sjögren, vd, P27 Nordic Payments

Fredrik Christofferson, Senior Vice President, Strategy Payments, Handelsbanken
15:30GEMENSAMT

Eftermiddagskaffe
16:00Framtiden är hållbar: Sustainable banking enligt Ekobanken

• Ekobankens definition av hållbarhet - hur skiljer vi oss från andra aktörer?
• Strategi med lönsam hållbarhet idag och om 5 år
• Vikten av transparens på finansmarknaden
• Climate Change Commitment – ett internationellt åtagande, vår del i det i praktiken

Maria Flock Åhlander, vd och hållbarhetsansvarig, Ekobanken
16:45Digital Identity: How to structure your e-KYC to drive business opportunities

• The market trend in relation to platforms
• How can Digital identity platforms help companies to uncover financial crime-related risks, including identity theft and impersonation?
• The competitive landscape now and over time
• How can effective risk controls lead to sound business opportunities?

Marcelo Hiratsuka, CISSP-ISSM, CISA, CAMS,Global Director, Sales Strategy & Execution, Customer and Third-Party Risk, Refinitiv
17:05Cyberkriminalitet – bekämpa, överlista och leva med

• Vad är konsekvenserna av ”det nya normala” i digitaliseringens kölvatten?
• Vilka är angriparna, hur koordineras attackerna och vilka drivkrafter ligger bakom?
• Hur pass allvarlig skada kan en duktig hacker åstadkomma? Hur stor är risken att drabbas?
• Kan man skydda sig?
• Crime-As-A-Service?
• Vilka samarbeten krävs mellan myndigheter o näringslivet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism?

Jan Olsson, kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten
17:35Moderatorerna avslutar konferensen
17:50 - 18:50Avslutning med dryck och tilltugg

Spår 2 – Åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet

Moderator: Joel Dahlberg, SvD Näringsliv

13:30Så blir ditt compliancearbete framgångsrikt
• Intern styrning – hur upptäcka brister?
• Hur en chefsroll inom compliance bör utformas utifrån ansvar och funktion
• Riskhantering, kontrollarbete och annat som är viktigt att tänka på
• Hur har pandemin påverkat regelefterlevnaden i banksektorn?

Penningtvätt – kommande utmaningar
• Riskbedömning, KYC och transaktionsmonitorering
• Omvärlden: FATF, EU och 6:e direktivet
• Tillsynen – slutsatser och analys

Carina Heinlo, vd, senior konsult och rådgivare, Carina Heinlo Compliance & AML
14:10Har du koll på dina kunder?

• Hur kan du samla in nödvändiga uppgifter för kundkännedom på ett effektivt och säkert sätt och samtidigt förbättra kundupplevelsen?
• Invidem: En ny digital tjänst för insamling av kundkännedomsuppgifter (KYC; Know-Your-Customer)
• Hur ser tjänsten ut och vem kan använda den?
• Var befinner sig Invidem idag?

Marit Bø Bornstein, vd, Invidem

Stefan Stignäs, styrelseordförande, Invidem samt chef för företagsmarknad inom Företag och Privatkunder, SEB
14:50Krafttag i kampen mot penningtvätt och finansiell brottslighet

• 2 mål att uppfylla – compliance-risk och faktisk risk
• Effektivitet – hur kan man lösa låga risker och låga kostnader samtidigt?
• SAMLIT – praktiskt samarbete mellan banker och Polisen
• Hur styr vi arbetet i en internationell koncern?

Hannu Saari, Chief Financial Crime Officer, Handelsbanken
15:30GEMENSAMT

Eftermiddagskaffe
16:00Framtiden är hållbar: Sustainable banking enligt Ekobanken

• Ekobankens definition av hållbarhet - hur skiljer vi oss från andra aktörer?
• Strategi med lönsam hållbarhet idag och om 5 år
• Vikten av transparens på finansmarknaden
• Climate Change Commitment – ett internationellt åtagande, vår del i det i praktiken

Maria Flock Åhlander, vd och hållbarhetsansvarig, Ekobanken
16:45Digital Identity: How to structure your e-KYC to drive business opportunities

• The market trend in relation to platforms
• How can Digital identity platforms help companies to uncover financial crime-related risks, including identity theft and impersonation?
• The competitive landscape now and over time
• How can effective risk controls lead to sound business opportunities?

Marcelo Hiratsuka, CISSP-ISSM, CISA, CAMS,Global Director, Sales Strategy & Execution, Customer and Third-Party Risk, Refinitiv
17:05Cyberkriminalitet – bekämpa, överlista och leva med

• Vad är konsekvenserna av ”det nya normala” i digitaliseringens kölvatten?
• Vilka är angriparna, hur koordineras attackerna och vilka drivkrafter ligger bakom?
• Hur pass allvarlig skada kan en duktig hacker åstadkomma? Hur stor är risken att drabbas?
• Kan man skydda sig?
• Crime-As-A-Service?
• Vilka samarbeten krävs mellan myndigheter o näringslivet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism?

Jan Olsson, kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten
17:35Moderatorerna avslutar konferensen
17:50 - 18:50Avslutning med dryck och tilltugg