Program 2023

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Erik Wahlin från SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10Dagens penningpolitik och det aktuella ekonomiska läget

Per Jansson, vice riksbankschef, Riksbanken
09:50Finansiella risker ökar och den ekonomiska miljön försvagas – vad väntar framöver?

Vi har nu troligtvis nått toppen på policyräntecyklerna i G10, vilket har givit avtryck i den globala ekonomin.

• Recessioner hotar och finansiella risker har ökat, vad innebär detta för fastighetssektorn?
• Banker har blivit mer försiktiga med sin kreditgivning, hur ska vi tackla den åtstramning som skett via räntor?
• Inflationstrycket minskar, men när?

Pär Magnusson, Chief Rate Strategist, Swedbank
10:20PANELDISKUSSION
Det ekonomiska läget – hur hantera kreditrisker i rådande situation med ökade finansiella risker och en försvagad ekonomisk miljö?

Paneldiskussion om aktuella utmaningar inom penningpolitik, konjunktur och kreditrisker

Paneldeltagare:
Cecilia Hermansson, forskare, PhD, docent, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Robert Bergqvist, seniorekonom, SEB
Pär Magnusson, Chief Rate Strategist, Swedbank
10:50Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20Det ekonomiska läget och riksgäldens framtida utmaningar

Mårten Bjellerup, chefsekonom, Riksgälden
12:00Konjunkturläget och prognoser för framtiden

Den höga inflationen och de stigande räntorna har bidragit till att den svenska ekonomin gått in i en lågkonjunktur. Näringsliv och hushåll är pressade och Riksbanken har ställts inför svåra avvägningar.

• Vad gör KI för bedömningar om konjunkturläget och om hur ekonomins olika delar kommer att utvecklas framöver

Erik Spector, chef för realekonomisk analys, Konjunkturinstitutet
12:30Lunch och nätverkande
13:45Det ekonomiska läget och aktuella finansmarknadsfrågor – finansiell stabilitet

Niklas Wykman, Finansmarknadsminister
MELLAN KLOCKAN 14:30-17:00 VÄLJER DU SPÅR 1 ELLER SPÅR 2

Spår 1 – Innovation och digitalisering

14:30Innovation och FinTech – samarbete och partnerskap nyckel till fortsatt framgång

• Digitalisering och innovation inom bank- och betaltjänster
• Vilken roll kan nya aktörer spela för fortsatt innovation
• Öppna finansiella tjänster - Open Finance
• Samarbete och partnerskap för fortsatt framgång inom sektorn

Jens Olsson, innovationschef och strateg, Zimpler
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Från forskning till innovation – till förändring
Tre perspektiv på innovation

• Sätt att skapa bestående förändring – är det kultur, organisation eller teknologi?
• Forskningsnära innovation – ett sätt att dra nytta av AI hajpen
• Jordnära innovation – hur hanterar vi förväntningarna och skapar rätt förutsättningar?

Salla Franzén, Global VP Data & Analytics, Customer Domain, IKEA Retail (Ingka Digital)
16:00Tibern – bankägda teknikbolaget som digitaliserar bostadsaffären

Sedan april 2023 äger och vidareutvecklare Tibern AB den digitala tillträdesportalen Tambur som effektiviserar alla Sveriges bostadsaffärer. Tiberns ägs av Sveriges sju största bolånebanker och har som vision att digitalisera bostadsaffären fullt ut.

• Historik och nuläge för digitala tillträdesportalen Tambur
• Tiberns roadmap – vad blir nästa steg i utvecklingen och varför?
• Vad krävs för 100% digitala bostadsaffärer på svenska marknaden?

Daniel Ljungel, vd, Tibern
16:30PANELDISKUSSION
Hur skapas nya affärer / nya möjligheter?

Krisen skapar framtida vinnare Värderingar av techbolag har rasat under krisen och framgångssagor som Klarna och Spotify har dragit ner på personal och/eller tillväxttakt. Hur påverkar tillgången till riskkapital möjligheten att nya svenska enhörningar skapas?

Paneldeltagare:
Salla Franzén, Global VP Data & Analytics, Customer Domain, IKEA Retail (Ingka Digital)
Daniel Ljungel, vd, Tibern
Mats Persson Bergius, General Manager Sweden, Lunar

Spår 2 – Riskutmaningar – hur hantera risker inom bank?

14:30Kreditrisker, kan det påverka den finansiella stabiliteten?

Louise Lindgren, Chief Risk Officer, Länsförsäkringar Bank
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30PANELDISKUSSION
Kreditrisker, kan det påverka den finansiella stabiliteten?

Paneldeltagare:
Louise Lindgren, Chief Risk Officer, Länsförsäkringar Bank
Karl Rudarp, Chief Risk Officer, Skandiabanken
16:00Spear Phishing i den nya AI-eran: En analys av framväxande cyberhot

Hur AI förändrar spear phishing-attacker. Presentationen granskar AI:s förmåga att skapa övertygande attacker, de potentiella riskerna för banksektorn, och hur teknologiska framsteg kan forma framtida hot.

• En genomgång av AI:s förmåga att skapa personaliserade spear phishing-attacker
• Fallstudie: Användning av ChatGPT för att skapa en övertygande och personaliserad phishing-attack
• De potentiella riskerna för banksektorn: Hur AI kan underminera bankernas och kundernas säkerhet
• Framtidens cyberhot: En utforskning av hur teknologisk innovation kan forma hotlandskapet

Anders Bjarby, CEO, Brattoo
16:30Bringing state-of-the-art AI into the business: risks, challenges and opportunities

• What happened in the field of AI in the past months?
• What opportunities does generative AI provide in the financial sector?
• What risks and challenges should we be aware of when bringing this technology to the business, and how can we address them?
• What is future developments can we expect and how do we stay ahead of the curve?

Anastasia Varava, Research Lead, SEBx

Gemensamma aktiviteter

17:00Moderatorerna avslutar konferensen
17:10-18:00Mingel med dryck och tilltugg