Program 2020

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorerna öppnar konferensen

Peter Alestig och Joel Dahlberg från SvD Näringsliv.
09:15PANELDISKUSSION

Mot lågkonjunktur och läge för oro? Sveriges och bankernas ekonomi


Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, Riksgälden

Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen
09:40SPECIELLT INBJUDEN

Det ekonomiska läget


Magdalena Andersson, Finansminister, Regeringen
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande

10:40PANELDISKUSSION

BREXIT – vad händer egentligen? Konsekvenser för banksektorn, europeiska förbindelser, vad är nästa steg?


Olof König, advokat, International Commercial & Trade, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
11:10Så använder kriminella bankvärlden – angrepp, användare och attacker

• Angrepp mot bank där bankens lösningar är ett led i brottskedjan och ibland möjliggöraren
• Den finansiella sektorn stärker säkerhetsmässigt upp transaktionslösningar och annat föredömligt – problemet ligger i användarna
• Social Engineering – lösningen de kriminella använder för att kringgå bankernas säkra lösningar
• DDos-attacker och Trojaner – bakomliggande kriminella organisationer och rena statsangrepp

Jan Olsson, kriminalkommissarie och verksamhetsutvecklare, Nationella Operativa Avdelningen, Nationellt It-Brottscentrum, Polisen
11:30Regulatoriska utmaningar och fullskaligt handelskrig – och samtidigt navigera i en osäker omvärld?

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
12:00Lunch och nätverkande

Spår 1 – Kundrelationer, hållbarhet & innovation

13:00Sveriges nöjdaste bankkunder 6 år i rad – vad beror det på?

• Vad gör att Länsförsäkringar Bank lyckas toppa kundnöjdhetsundersökningar?
• Reflektioner och praktiska lärdomar
• Vägen framåt

Sven Eggefalk, vd, Länsförsäkringar Bank
13:25Är bankerna rustade för en proaktiv roll i klimatomställningen?

• Global klimatomställning
• Finanssektorns roll – TCFD och EU Sustainable Finance package
• FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet
• Hållbar kreditgivning – strategiska och ekonomiska fördelar för banksektorn iom omställningen

Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank
13:50Det första bankindexet för daglig klimatpåverkan

Anne-Maria Salonius, Head of Finland Division, Ålandsbanken Abp

Helena Mueller, Co-Founder & Head of Åland Index Solutions, Doconomy
14:10Digital utveckling för att främja kundnöjdhet – från rigid till adaptivt snabbrörlig, ett måste för kundupplevelsen

• Framtidens kundrelationer – Anywhere & Anytime
• Vad ser vi för nytt kundbeteende?
• Hur anpassar vi Nordea för morgondagen?
• Vilka är framtidens samarbetspartners?

Per Långsved, sverigechef, Nordea
14:30Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00PANELDISKUSSION

Bolåneuppstickarna – mer än bara en låg ränta? Vad kan erbjudas som de traditionella bankerna inte gör – vem nappar?


Alexander Widegren, vd, Enkla

Gustav Berggren, vd, Borgo
15:30Customer Hub kombinerar traditionell bankdata med digital – ICA Banken

• Omvandla kunddata till personlig kommunikation för att skapa en mer personlig kundupplevelse genom hela kundresan
• Kombinera både traditionell bankdata med digital beteendedata i CRM arbetet
• Koppla ihop det digitala med offlinedata för att skapa en ”äkta” kundinsikt
• Vilka steg tar man för att skapa en personlig och relevant kommunikation med hjälp av analyser och modeller
• Hur man fokuserar på rätt kunder i form av både lönsamhet och lojalitet

Linus Axelsson, Analytics Manager, ICA Banken
16:10GEMENSAMT

Next step of success: Bringing innovation from Europe to the World

• Evolving needs of today’s digital people
• Becoming a global mobile bank
• How will the banking business be like in 10 years

Sarunas Legeckas, General Manager Nordics, N26

Föredraget hålls på engelska
16:30Revoluts resa in på den nordiska marknaden

• Vad har hänt det senaste året?
• Hur Revolut arbetar
• Vad är visionen?

Hanna Johansson, Community Manager Sweden, Revolut
16:50Moderatorerna avslutar konferensen
17:00 - 18:30Nätverksmingel med dryck och tilltugg

Spår 2 – Fintech & betalningslösningar

13:00P27 växlar upp framtidens betalningsinfrastruktur

• Så revolutionerar vi internationella betalningar i grunden
• Hur kan P27 vara lösningen på bankernas förlorade intäkter genererade av globala betalningar?
• Vinster för framtidens kunder

Lars Sjögren, vd, P27 Nordic Payments Platform
13:30Nya generationens open banking på plats – Danske Bank tar mark i det nordiska Fintechekosystemet

• Danske Bank satsar på att stärka Fintechekosystemet som en del av deras strategi inom såväl Open Banking, som ska bidra till mervärde för sina kunder i form av nya intressanta finansiella lösningar
• Öppna API’er med gemensam accesspunkt till nordisk bankdata
• Developer Playground – plattform för att främja utveckling, innovation, samarbete i virtuell bankmiljö
• Trender och utveckling: Partnerskap och tredjepartsleverantörer ett måste för morgondagens produkter, tjänster och mervärden för kunden

Johanna Norberg, vd för Sverige, Danske Bank
14:00Vikten av en hög och snabb innovationstakt – erfarenheter och lärdomar från P.F.C

• Vad erbjuder P.F.C kunderna som inte bankerna gör?
• Vad är nästa steg – framtidsplaner

Eli Keren, grundare och vd, P.F.C
14:30Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:00SEBx – en startup i en storbank

• Utforskande av ny teknik i en industri under omvandling
• Med soloprenören som målgrupp i en växande gigekonomi
• Styrkan i att vara startup i kombination med storbank

Christoffer Malmer, ansvarig för SEBx, SEB
15:25Varför, när och hur man driver sin bank som ett fintech-företag i molnet

• Hur molnteknik hjälper din bank att hålla sig konkurrenskraftig
• Förkorta tiden för att marknadsföra nya initiativ och samtidigt kunna följa allt fler tekniska föreskrifter
• Hur molnet hjälper dig att driva en säker process samtidigt som du kan följa skiftande kundkrav

Paul Ahlgren, Senior Partner Solutions Architect, Nordics & Baltics region, Amazon Web Services
15:45Intelligenta utmanare till bank för konsumentköp – digitala samarbeten i Norden

• Norden: 4 valutor, 4 språk och 4 bankreguleringar och den region i världen där människor har störst krav på digitala kundupplevelser
• Nordens befolkning är en av de högst digitaliserade i världen – ger både utmaningar och möjligheter!
• Digitalisering handlar inte om teknologi utan om människor och upplevelser

iPeter Ahnell, Business Development, DNB, Automotive Fintech Solutions
16:10GEMENSAMT

Next step of success: Bringing innovation from Europe to the World

• Evolving needs of today’s digital people
• Becoming a global mobile bank
• How will the banking business be like in 10 years

Sarunas Legeckas, General Manager Nordics, N26

Föredraget hålls på engelska
16:30Revoluts resa in på den nordiska marknaden

• Vad har hänt det senaste året?
• Hur Revolut arbetar
• Vad är visionen?

Hanna Johansson, Community Manager Sweden, Revolut
16:50Moderatorerna avslutar konferensen
17:00 - 18:30Nätverksmingel med dryck och tilltugg