Program 2022

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Erik Wahlin från SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10KEYNOTE

Regeringens syn på aktuella utmaningar för ekonomin och finanspolitiska åtgärder


Representant från regeringen
09:30Aktuella och kommande utmaningar för den
svenska banksektorn


Basel 4 – hur påverkas svenska banker och deras kunder?
• Bolånemarknaden – nya regler och betydelsen av ett bostadsrättsregister
• Hållbarhet – kapitalkrav för ESG-risker?

Johan Hansing, chefsekonom Svenska Bankföreningen
10:00Förmiddagskaffe och nätverkande

10:30Från pandemi till geopolitisk kris – hur ser framtiden ut för Sverige och Norden?

Från optimism och tillförsikt inför tiden efter pandemin, till ökade geopolitiska spänningar och hot mot demokratin. Kommer det nya ”kalla kriget” mellan öst och väst att eskalera till ett storkrig? Hur kan de nordiska länderna hantera det nya politiska läget – agera i samförstånd eller gå sina egna vägar – och vilka blir i så fall följderna? De ökande politiska spänningarna medför oro – men är oron överdriven?

Risto E.J. Penttilä,VD Nordic West Office
11:00PANELDISKUSSION

Makroekonomiska och politiska utmaningar för svensk banksektor i en omvälvande tid


• Spänt geopolitiskt läge i vårt närområde och globalt – vilka är konsekvenserna för svenska banker i närtid och på sikt?
• Dessutom ökat inflationstryck och räntehöjningar – ännu högre risk för försvagad eller utebliven tillväxt? Hur går vi utmaningen till mötes?
• Påverkas läget av kvarvarande pandemieffekter eller är pandemin ett avslutat kapitel?
• Riskskatt för kreditinstitut – ”Bankskatten” – hur påverkas de svenska bankernas konkurrenskraft och vilka hinder medför skatten för banksektorn?
• Klimatomställningen – vad gör vi rent konkret och vilka är de främsta utmaningarna?

Per Hammarlund, chefsstrateg för tillväxtmarknader, SEB

Annika Winsth,chefsekonom, Nordea

Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank

Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken
11:40Programpunkt presenteras inom kort
12:00Lunch och nätverkande
13:00Om statens roll på den framtida betalningsmarknaden

• Om den pågående statliga Betalningsutredningen
• Möjligheter och utmaningar på den digitaliserade betalningsmarknaden

Anna Kinberg Batra, särskild utredare Betalningsutredningen
MELLAN 13:30-15:00 VÄLJER DU SPÅR 1 ELLER SPÅR 2

Spår 1 – Innovation och digitalisering

13:30SPECIELLT INBJUDEN

Catalysing Innovation in Central Banking – Introducing the BIS Innovation Hub Nordic Centre

As of recent years, Sweden has proved to be one of the world’s foremost countries in terms of digital innovation. This is particularly evident when considering the plethora of successful and fastgrowing fintech startups. So how can we elaborate on this momentum and what can we bring in order to continue strengthening our position?

Beju Shah, newly appointed head of the BIS Innovation Hub Nordic Centre in Stockholm
13:50A status update on Cryptocurrencies (– in reflection of upcoming MICA regulation)

• Example of Blockchain-based investigations
• Current legislative frameworks and their progress
• Examples of activities of incumbents in the digital asset space

Michal Gromek, chairman of the working group on crypto
and blockchain, Swedish Fintech Association
14:10Everything Money – resan mot en personligare privatekonomi

• Lunars tillväxtresa i den finansiella sektorn med fokus på innovativ teknikutveckling inspirerad av kundernas behov
• Möjligheter och utmaningar för företag i hyper-tillväxt
• Den pågående omvandlingen av den svenska marknaden för finansiella tjänster och framtidens innovationsagenda

Mats Persson Bergius, General Manager Sweden, Lunar
14:30SEBx – att kombinera storbankens styrkor med ett fintech-mindset

• De många dimensionerna med en in-house fintech
startup
• Banking as a Service (BaaS) på stark frammarsch
• Första produkten på SEBx-plattformen: UNQUO för
egenföretagaren

Christoffer Malmer, head of, SEBx

Spår 2 – Åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet

13:00Vad är på gång i arbetet mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa?

• Det senaste kring EU-direktiv, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
• Nya riktlinjer från EBA på gång gällande rollen som compliance officer
• Vad vet vi om EU:s nya AML package?
• Nya myndigheten AMLA – vilka utmaningar står myndigheten inför och vilket stöd kommer den att ge oss?
• MICA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
• Sjätte penningtvättsdirektivet – nuläget och slutsatser
• Aktuella tillsynsbeslut
• Periodisk rapportering till Finansinspektionen
• Hur prioriteras dessa frågor inom det svenska bankväsendet? Vad görs, rent operativt för att få bukt med penningtvätt och ekonomisk brottslighet?

Björn Wendleby, advokat och delägare Harvest advokatbyrå
13:50SPECIELLT INBJUDEN

Polisens arbete mot ekonomisk brottslighet, fokus: Gängkriminalitet

• Kopplingen mellan gängkriminaliteten och ekonomisk brottslighet – penningtvätt och bedrägeriverksamhet
• Nya BRÅ-rapporten om samlad riskbedömning av penningtvätt och terrorfinansiering i Sverige

Linda Staaf, chef för underrättelseenheten, NOA
14:30Krafttag mot den ekonomiska brottsligheten

• Det växande samhällsproblemet med finansiella bedrägerier som drabbar privatpersoner, företag och samhället – hur möter vi utvecklingen?
• Om vår samverkan med externa aktörer, däribland polisen – vårt engagemang i SAMLIT
• Arbetet för att motverka penningtvätt och bedrägerier: AI, Kundkompetens och internt AML-arbete

Linus Fugl, chef för Bedrägeribekämpning Danske Bank

Gemensamma aktiviteter

15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Möjligheter med hållbar bankverksamhet – så bidrar vi till omställningen

• Lärdomar från en verksamhet som arbetat med hållbarhet i över ett halvt sekel
• Vad menar vi med hållbarhet?
• Hur kan vi som bank bidra till att uppfylla de globala målen?
• Att våga slå följe och inspireras av andra

Johan Thelander, VD, JAK Medlemsbank
16:00KEYNOTE

En hållbar finanssektor – vad krävs för att nå de Globala målen?

• Hållbarhetsmål som drivkraft
• Integrera hållbarhet
• Stuva om i verkligheten eller faktiskt förändra den
• Hävstång genom partnerskap – inom och utanför branschen
• Gemensamma utmaningar

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef, Handelsbanken

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD, Handelsbanken Fonder
16:30Omställning – en hållbar affärsstrategi

• Hur tar vi oss an utmaningen?
• Hur kan vi dra nytta av erfarenheter från andra sektorer?
• Kundlöfte – hållbara val
• Styrning/governance – mål och struktur

Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör och chef för Group Brand, Communication & Sustainability, Swedbank
16:50Moderatorerna avslutar konferensen
17:00-18:00Mingel med dryck och tilltugg