Program 2022

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Erik Wahlin från SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10KEYNOTE

Finansmarknadsministern har ordet


Max Elger, Finansmarknadsminister
09:50Den ekonomiska politiken i Sverige och i EU: Hot och möjligheter för svensk banksektor

• Riskskatt för kreditinstitut – Bankskatten
• Basel IV – hur ska regelverket implementeras? Vad vet vi om förslaget och hur påverkas bankerna av de nya kapitalkraven?
• Hur blir det med möjligheterna till effektiv informationsdelning som ett led i kampen mot ekonomisk brottslighet?
• PSD3 är på gång – vad vet vi? Hur påverkas den finansiella säkerheten av direktivet?
• EU:s gröna taxonomi och andra initiativ kopplat till
klimatomställningen

Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande

11:00Om statens roll på den framtida betalningsmarknaden:

• Om den pågående statliga Betalningsutredningen
• Möjligheter och utmaningar på den digitaliserade betalningsmarknaden

Fredrik Wiklund Bystedt, huvudsekreterare i Betalningsutredningen
11:30PANELDISKUSSION

Återhämtning, tillväxt och optimism inför framtiden – vilka är de främsta utmaningarna på vägen?


• Ekonomisk återhämtning efter pandemin – hur påverkas vi av kvarvarande pandemieffekter?
• Riskskatten för kreditinstitut – ”Bankskatten” – kan vi leva med den, och hur påverkas vi?
• Hur får vi fart på innovationen inom storbankerna?
• Hur når vi kunder som saknar digital kompetens?
• Vad görs – rent konkret – för att värna klimatet och den gröna omställningen?
• Hur påverkas vi av EU:s sociala taxonomi?
• Hur kan vi ta oss an den växande utmaningen med finansiell brottslighet?

Jens Magnusson, chefsekonom, SEB

Annika Winsth,chefsekonom, Nordea

Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank

Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen
12:00Lunch och nätverkande

Spår 1 – Digitalisering och innovation

13:00SPECIELLT INBJUDEN

Catalysing Innovation in Central Banking – Introducing the BIS Innovation Hub Nordic Centre

As of recent years, Sweden has proved to be one of the world’s foremost countries in terms of digital innovation. This is particularly evident when considering the plethora of successful and fastgrowing fintech startups. So how can we elaborate on this momentum and what can we bring in order to continue strengthening our position?

Beju Shah, newly appointed head of the BIS Innovation Hub Nordic Centre in Stockholm
13:30A status update on Cryptocurrencies (– in reflection of upcoming MICA regulation)

• Example of Blockchain-based investigations
• Current legislative frameworks and their progress
• Examples of activities of incumbents in the digital asset space

Michal Gromek, chairman of the working group on crypto
and blockchain, Swedish Fintech Association
14:00Everything Money – resan mot en personligare privatekonomi

• Lunars tillväxtresa i den finansiella sektorn med fokus på innovativ teknikutveckling inspirerad av kundernas behov
• Möjligheter och utmaningar för företag i hyper-tillväxt
• Den pågående omvandlingen av den svenska marknaden för finansiella tjänster och framtidens innovationsagenda

Mats Persson Bergius, General Manger Sweden, Lunar
14:30SEBx – att kombinera storbankens styrkor med ett fintech-mindset

• De många dimensionerna med en in-house fintech
startup
• Banking as a Service (BaaS) på stark frammarsch
• Första produkten på SEBx-plattformen: UNQUO för
egenföretagaren

Christoffer Malmer, head of, SEBx

Spår 2 – Åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet

13:00Vad är på gång i arbetet mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa?

• Det senaste kring EU-direktiv, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
• Nya riktlinjer från EBA på gång gällande rollen som compliance officer
• Vad vet vi om EU:s nya AML package?
• Nya myndigheten AMLA – vilka utmaningar står myndigheten inför och vilket stöd kommer den att ge oss?
• MICA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
• Sjätte penningtvättsdirektivet – nuläget och slutsatser
• Aktuella tillsynsbeslut
• Periodisk rapportering till Finansinspektionen
• Hur prioriteras dessa frågor inom det svenska bankväsendet? Vad görs, rent operativt för att få bukt med penningtvätt och ekonomisk brottslighet?

Björn Wendleby, advokat och delägare Harvest advokatbyrå
13:50SPECIELLT INBJUDEN

Polisens arbete mot ekonomisk brottslighet, fokus: Gängkriminalitet

• Kopplingen mellan gängkriminaliteten och ekonomisk brottslighet – penningtvätt och bedrägeriverksamhet
• Nya BRÅ-rapporten om samlad riskbedömning av penningtvätt och terrorfinansiering i Sverige

Linda Staaf, chef för underrättelseenheten, NOA
14:30Krafttag mot den ekonomiska brottsligheten

• Det växande samhällsproblemet med finansiella bedrägerier som drabbar privatpersoner, företag och samhället – hur möter vi utvecklingen?
• Om vår samverkan med externa aktörer, däribland polisen – vårt engagemang i SAMLIT
• Arbetet för att motverka penningtvätt och bedrägerier: AI, Kundkompetens och internt AML-arbete

Linus Fugl, chef för Bedrägeribekämpning Danske Bank

Gemensamma aktiviteter

15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Möjligheter med hållbar bankverksamhet – så bidrar vi till omställningen

• Lärdomar från en verksamhet som arbetat med hållbarhet i över ett halvt sekel
• Vad menar vi med hållbarhet?
• Hur kan vi som bank bidra till att uppfylla de globala målen?
• Att våga slå följe och inspireras av andra

Johan Thelander, VD, JAK Medlemsbank
16:10KEYNOTE

En hållbar finanssektor – vad krävs för att nå de Globala målen?

• Hållbarhetsmål som drivkraft
• Integrera hållbarhet
• Stuva om i verkligheten eller faktiskt förändra den
• Hävstång genom partnerskap – inom och utanför branschen
• Gemensamma utmaningar

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef, Handelsbanken

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD, Handelsbanken Fonder
16:50Moderatorerna avslutar konferensen
17:00-18:00Mingel med dryck och tilltugg