Program 2022

Programmet för 2023 är under uppbyggnad

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00Moderator Erik Wahlin från SvD Näringsliv öppnar konferensen
09:10Från pandemi till geopolitisk kris – hur ser framtiden ut för Sverige och Norden?

Från optimism och tillförsikt inför tiden efter pandemin, till ökade geopolitiska spänningar och hot mot demokratin. Kommer det nya ”kalla kriget” mellan öst och väst att eskalera till ett storkrig? Hur kan de nordiska länderna hantera det nya politiska läget – agera i samförstånd eller gå sina egna vägar – och vilka blir i så fall följderna? De ökande politiska spänningarna medför oro – men är oron överdriven?

Risto E.J. Penttilä, VD Nordic West Office
09:40Aktuella och kommande utmaningar för den
svenska banksektorn


Basel 4 – hur påverkas svenska banker och deras kunder?
• Bolånemarknaden – nya regler och betydelsen av ett bostadsrättsregister
• Hållbarhet – kapitalkrav för ESG-risker?

Johan Hansing, chefsekonom Svenska Bankföreningen
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande

10:40Om statens roll på den framtida betalningsmarknaden

• Om den pågående statliga Betalningsutredningen
• Möjligheter och utmaningar på den digitaliserade betalningsmarknaden

Anna Kinberg Batra, särskild utredare Betalningsutredningen
11:10PANELDISKUSSION

Makroekonomiska och politiska utmaningar för svensk banksektor i en omvälvande tid


• Spänt geopolitiskt läge i vårt närområde och globalt – vilka är konsekvenserna för svenska banker i närtid och på sikt?
• Dessutom ökat inflationstryck och räntehöjningar – ännu högre risk för försvagad eller utebliven tillväxt? Hur går vi utmaningen till mötes?
• Påverkas läget av kvarvarande pandemieffekter eller är pandemin ett avslutat kapitel?
• Riskskatt för kreditinstitut – ”Bankskatten” – hur påverkas de svenska bankernas konkurrenskraft och vilka hinder medför skatten för banksektorn?
• Klimatomställningen – vad gör vi rent konkret och vilka är de främsta utmaningarna?

Per Hammarlund, chefsstrateg för tillväxtmarknader, SEB

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank

Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken
11:50Borgo, Sveriges nya hypoteksbolag

Borgos unika position som utmanare med en unik sammansättning ägare och distributörer som ger skala och stabilitet från start.

• Affärsmodell & skalbarhet
• Teknik & partners
• Målsättning & finansiell info
• Lärdomar från en stökig vår & marknadsanalys

Gustav Berggren, VD, Borgo
12:10The future of anti-financial crime

• How is technology being adopted across leading European banks?
• Lessons from the field - challenges and opportunities through technology
• Innovation in anti-financial crime technology - where is the industry going?

Corentin Petit, Deployment Strategist - Anti-Financial Crime, Palantir
12:30Lunch och nätverkande
MELLAN 13:30-15:00 VÄLJER DU SPÅR 1 ELLER SPÅR 2

Spår 1 – Innovation och digitalisering

13:30A status update on Cryptocurrencies (– in reflection of upcoming MICA regulation)

• Example of Blockchain-based investigations
• Current legislative frameworks and their progress
• Examples of activities of incumbents in the digital asset space

Karola Xenia Kassai, CEO, KassaiLaw & a member of the Digital Asset Task Force of the Global Coalition to Fight Financial Crime
14:00Everything Money – resan mot en personligare privatekonomi

• Lunars tillväxtresa i den finansiella sektorn med fokus på innovativ teknikutveckling inspirerad av kundernas behov
• Möjligheter och utmaningar för företag i hyper-tillväxt
• Den pågående omvandlingen av den svenska marknaden för finansiella tjänster och framtidens innovationsagenda

Mats Persson Bergius, General Manager Sweden, Lunar
14:30SEBx – att kombinera storbankens styrkor med ett fintech-mindset

• De många dimensionerna med en in-house fintech
startup
• Banking as a Service (BaaS) på stark frammarsch
• Första produkten på SEBx-plattformen: UNQUO för
egenföretagaren

Christoffer Malmer, head of, SEBx

Spår 2 – Åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet

13:30Vad är på gång i arbetet mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet i Sverige och Europa?

• Det senaste kring EU-direktiv, regulatoriska frågor och regelefterlevnad
• Nya riktlinjer från EBA på gång gällande rollen som compliance officer
• Vad vet vi om EU:s nya AML package?
• Nya myndigheten AMLA – vilka utmaningar står myndigheten inför och vilket stöd kommer den att ge oss?
• MICA – EU:s nya förordning som reglerar kryptotillgångar
• Sjätte penningtvättsdirektivet – nuläget och slutsatser
• Aktuella tillsynsbeslut
• Periodisk rapportering till Finansinspektionen
• Hur prioriteras dessa frågor inom det svenska bankväsendet? Vad görs, rent operativt för att få bukt med penningtvätt och ekonomisk brottslighet?

Björn Wendleby, advokat och delägare Harvest advokatbyrå
14:00SPECIELLT INBJUDEN

Polisens arbete mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

• Problemen bortom skjutningarna
• Organiserad brottslighet och brottsvinster

Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen
14:30Krafttag mot den ekonomiska brottsligheten

• Det växande samhällsproblemet med finansiella bedrägerier som drabbar privatpersoner, företag och samhället – hur möter vi utvecklingen?
• Om vår samverkan med externa aktörer, däribland polisen – vårt engagemang i SAMLIT
• Arbetet för att motverka penningtvätt och bedrägerier: AI, Kundkompetens och internt AML-arbete

Linus Fugl, chef för Bedrägeribekämpning Danske Bank

Gemensamma aktiviteter

15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Möjligheter med hållbar bankverksamhet – så bidrar vi till omställningen

• Lärdomar från en verksamhet som arbetat med hållbarhet i över ett halvt sekel
• Vad menar vi med hållbarhet?
• Hur kan vi som bank bidra till att uppfylla de globala målen?
• Att våga slå följe och inspireras av andra

Lena Eriksson Åshuvud, styrelseordförande, JAK Medlemsbank
16:00KEYNOTE

En hållbar finanssektor – vad krävs för att nå de Globala målen?

• Hållbarhetsmål som drivkraft
• Integrera hållbarhet
• Stuva om i verkligheten eller faktiskt förändra den
• Hävstång genom partnerskap – inom och utanför branschen
• Gemensamma utmaningar

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef, Handelsbanken

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD, Handelsbanken Fonder
16:30Under huven - från ICE till transparens

• Omställning av kärnaffär i praktiken
• Hållbart värdeskapande
• Vad behöver vi göra för att bibehålla momentum i omställningen?

Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör och chef för Group Brand, Communication & Sustainability, Swedbank
16:50Moderatorerna avslutar konferensen
17:00-18:00Mingel med dryck och tilltugg